Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ PROTECTOR Απολυμάνσεις - Απεντομώσεις

 
Τηλέφωνο 2102772170
 
Κινητό τηλέφωνο 6977269284
 
Φαξ 2155051171
 
 
 
 
 

Καταπολέμηση Κοριών

 
H συσκευή Cimex Eradicator αποτελεί την τελευταία τεχνολογική και οικολογική λύση για την καταπολέμηση των κοριών. Δεν χρησιμοποιεί χημικά. Καταπολεμεί τα έντομα με την χρήση υπέρθερμου ξηρού ατμού. Ο υπέρθερμος ατμός, που δημιουργείται από την συσκευή Cimex Eradicator, είναι ικανός να εξαλείψει όλα τα αυγά καθώς και τις κινητές μορφές του εντόμου με μία εφαρμογή.

Η ροή του ξηρού υπέρθερμου ατμού είναι αρκετά ισχυρή και διεισδύει αποτελεσματικά σε ρωγμές και σχισμές , ή μπορεί να περάσει μέσω ενός ή δύο στρωμάτων υφάσματος χωρίς να εκδιώξει τους κοριούς και να τους διασπύρει στους γύρω από το δωμάτιο χώρους.

Η μέθοδος καταπολέμησης των κοριών με το Cimex Eradicator δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και στο περιβάλλον. Η εφαρμογή μπορεί να γίνει ακόμη και παρουσία των ανθρώπων. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη οι εργαζόμενοι να φορούν εξοπλισμό ατομικής προστασίας. Τα δωμάτια μπορούν να χρησιμοποιηθούν αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.